Objednávka a cena zboží

- ceny u zboží na www.2you.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - 2You, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení - hlavní způsob objednání je po registraci do e-shopu, naplnění nákupního košíku a odeslání objednávky, po dohodě lze objednávat také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně - každá potvrzená objednávka ze strany 2You, s.r.o. vůči kupujícímu je považována za závaznou - při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon nebo email)

Storno objednávky

- kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním - prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, převážný důvod jest, zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží - v případě stornování od prodávajícího, bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu navrácena

Termín dodání zboží

- zboží Vám doručíme do 2-4 pracovních dní pokud je na skladě, v opačném případě do 10-14 pracovních dní. Orientační dodací lhůty jsou uvedeny u každé položky v naší nabídce. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnost, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informování e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení. - objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.

Doprava zboží

GLS – kurýrní služba s dovozem zboží až k Vám domů. Obvyklá doba doručení je druhý den po odeslání. Cena přepravy se liší podle konečné ceny objednávky, viz níže: - při nákupu do 499,- je cena přepravy 99,-Kč - při nákupu od 500,- do 999,- je cena přepravy 79,-Kč - při nákupu od 1000,- do 1999,- je cena přepravy 69,-Kč - při nákupu nad 2000,- je doprava ZDARMA

Zásilkovna – doručení zboží na Vámi vybrané doručovací místo Zásilkovny - při nákupu do 2000,- je cena přepravy 75,-Kč - při nákupu nad 2000,- je doprava ZDARMA

Možnosti platby Dobírkou – za zboží zaplatíte v hotovosti při převzetí zboží. - doběrečné u služby GLS je 25,-Kč - doběrečné u Zásilkovny je 20,-Kč

Bankovním převodem – po potvrzení objednávky zaplatíte za zboží prostřednictvím běžného bankovního účtu. Zboží Vám bude odesláno po připsání částky na náš účet. Bankovní převod je ZDARMA.

On-line platba kartou – při odeslání objednávky budete přesměrováni na platební portál, kde za zboží zaplatíte prostřednictvím Vaší platební karty. On-line platba kartou je ZDARMA. Pozn.: Služba on-line platba kartou bude spuštěna v květnu 2022, prosíme o ztrpení!

Převzetí zboží

- běžně zboží zasíláme službou GLS až k Vám domů, nebo do práce - kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! - podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel

Záruka 24 měsíců

- délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně - garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale řídí se zákoníkem obchodním a je v tomto případě 6 měsíců - případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.2you.cz a právním řádem platným v ČR zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky

Reklamace

- lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní - reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku - v případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu - pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně viz sekce Kontakty - v případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt - bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout - záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít

Odstoupení od smlouvy

- odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil - vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách - odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000

- zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nepodnikatel)

- při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu, (adresa provozovny) a to za následujících podmínek

adresa prodávajícího pro zasílání reklamací: 2You, s.r.o. Dolní Roveň 68 Dolní Roveň 533 71 (okres Pardubice)

- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu - zboží nesmí být nikterak použité - zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu atd. s originálem dokladu o koupi - zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám - zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato - při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet - náklady spojené s přepravou vráceného zboží na naší provozovnu hradí kupující - při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Údaje na stránkách

Veškeré údaje uváděné na stránkách www.2you.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího). 2 You, s.r.o. má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozí písemného nebo jiného upozornění, v případě změny cen po uhrazení zálohy kupujícím, (pokud nenastane jiná dohoda), mu tato záloha po dohodě bude vrácena.

Platnost obchodních podmínek Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu www.2you.cz. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.